Občina Kočevje in Knjižnica Kočevje v četrtek, 1. marca 2018, ob 19. uri vljudno vabita na
DIPLOMSKI VEČER

v Knjižnico Kočevje

s predstavitvijo magistrskega dela

VALTERJA PISKA

Model prehoda v trajnostno krožno ekonomijo v občini Kočevje

V magistrskem delu je predstavljen model prehoda v trajnostno krožno ekonomijo v občini Kočevje kot podlaga za izboljšanje gospodarskih in socialnih razmer v občini. Največji razvojni potencial občine Kočevje predstavlja gozd, ki še ni izkoriščen v zadostni meri. Predlagani koncept je primer racionalne implementacije dolgoročne razvojne strategije Slovenije in ponuja priložnost za razvoj lokalnih skupnosti, oživitev lesnopredelovalne industrije in dvig konkurenčnosti gospodarstva v Sloveniji.

Lepo vabljeni!
Vstop prost.