Občina Kočevje in Knjižnica Kočevje vljudno vabita na

»DIPLOMSKI VEČER«

v četrtek, 5. oktobra 2017, ob 19. uri v Knjižnico Kočevje s predstavitvijo magistrske naloge ANE-MARIE MAUHAR:

ZGODOVINA KOČEVSKE SKOZI ZAPISE ČASOPISA
KOČEVSKI SLOVENEC V LETIH 1938-1941

Iz naloge:

»Z analizo člankov v časopisih sem prišla do ugotovitve, da se je v preučevanih letih največkrat v časopisih pojavila tematika, ki se je navezovala na ideologijo in vero, kasneje pa se kot pomembna tematika začneta pojavljati tudi notranja in zunanja politika. Informacij, ki so vezane na razvoj mesta in vasi, je malo. Navezujejo se predvsem na posamezne osebe, ne pa na vasi in mesta v celoti.«

Ana Maria Mauhar je magistrsko nalogo zagovarjala na Univerzi  v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino.

Prijazno vabljeni!
Vstop prost!