Dolžina 117km
Težavnost zelo zahtevno
Podlaga asfalt
Najnižja višina 143m
Najvišja višina 630m
Skupno vzpona 2452m
Skupno spusta 2452m
Vožnja 8h

Kočevje–Banja Loka–Bilpa–Radenci–Daljne Njive–Damelj–Dragatuš–Dobliče–Miklarji–Nemška Loka–Knežja Lipa–Kočevje

Zanimivosti ob poti

reka Kolpa, kovačija v Bilpi, izvir Bilpe, p.c. sv. Vida v Lazah (16.stol), ruševine nekdanje romarske cerkve v Nemški Loki – ž.c. Device Marije tolažnice (18. stol.), arheološko najdišče Spaha nad Brezovico, cerkev sv. Nikolaja v Vidmu (17. Stol), nekdanji protiturški tabor – cerkev sv. Lenarta v Mozlju (18.stol.), kulturna dediščina mesta Kočevje, Kočevsko (Rudniško) jezero.

Pot ni označena.