Na prireditvi ob kulturnem prazniku “Deklica  s piščalko” smo leto 2016 razglasili za  LETO VODE IN LUČI.

Tematska, oziroma kulturna leta, ki so zaživela v zadnjih letih, so prav posebna oblika obeleževanja in vrednotenja naše skupne duhovne vsebine. Prvo tovrstno leto 2011 je bilo imenovano Jarmovo leto in je bilo posvečeno akademskemu kiparju Stanetu Jarmu, umetniku, katerega  delo je dalo naši sredini neizbrisen pečat in je pomemben del naše kulturne identitete. Naslednje leto, 2012, je bilo Hufnaglovo leto. Ime, katerega zven in pomen je bil za marsikoga nepoznan. Danes pozna ime Leopolda Hufnagla večina, od otrok v vrtcu, pa do njihovih staršev, saj so marsikaterega njih prav najmlajši poučili, kdo je bil ta gozdarski strokovnjak in kakšen pomen ima njegovo delo za naše okolje. Nujno se je ozreti vase tudi tu in zdaj. Zato smo leto 2013 poimenovali Leto vizij, leto 2014 za Kozlerjevo leto in 2015 Hufnaglovo leto. 

Skupina za tematsko leto 2016 se je med različnimi predlogi odločila za poimenovanje Leto vode in luči.