Razpisi in javna naročila

Razpisi/11. 8. 2017
Sofinanciranje obnove fasad v starem mestnem jedu.
Javno naročilo/11. 7. 2017
Prestavitev glavne ceste G2-106/0263 Žlebič – Kočevje, za potrebe ureditve nivojskega prehoda »...
Javno naročilo/4. 7. 2017
Postavitev opazovalnic v okolici Kočevsko reškega jezera  
Javno naročilo/28. 6. 2017
Zamenjava stavbnega pohištva na objektu OŠ Ob Rinži - JN0063663/2017-B01
Razpisi/19. 6. 2017
Javni poziv za sofinanciranje pokroviteljstva v Občini Kočevje za leto 2017. Obveščamo vas, da je...
Razpisi/14. 6. 2017
Občina Kočevje obvešča, da je Javni poziv počitniško delo za leto 2017 zaprt zaradi zapolnjenih...
Razpisi/5. 6. 2017
Javni poziv - nakup opreme društev 2017.
Razpisi/5. 6. 2017
Javni poziv Podpora posebnim skupinam 2017. Sofinanciranje investicij oz. investicijskega...
Razpisi/5. 6. 2017
Javni poziv Počitniško delo 2017
Razpisi/1. 6. 2017
Javni poziv Deklica s piščalko
Razpisi/16. 5. 2017
Poziv k podaji vlog o zainteresiranosti za sklenitev javno - zasebnega partnerstva za izvedbo...
Razpisi/12. 5. 2017
Sofinanciranje izvajanja programa "Aktivnosti za zaščito živali na področju občine Kočevje v letu...
Razpisi/12. 5. 2017
Javni poziv za sofinanciranje izvajanja programa
Razpisi/10. 5. 2017
10.5.2017 / JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJS
Razpisi/4. 5. 2017
Razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj, nagrad in plaket Občine Kočevje v letu 2017
Javno naročilo/26. 4. 2017
Ureditev dostopne gozdne poti na območju podzemnega zaklonišča v Škrilju - ponovljeno

Strani