Razpisi in javna naročila

Razpisi/12. 5. 2017
Javni poziv za sofinanciranje izvajanja programa
Razpisi/10. 5. 2017
10.5.2017 / JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJS
Razpisi/4. 5. 2017
Razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj, nagrad in plaket Občine Kočevje v letu 2017
Javno naročilo/26. 4. 2017
Ureditev dostopne gozdne poti na območju podzemnega zaklonišča v Škrilju - ponovljeno
Razpisi/21. 4. 2017
Javni razpis ter vloge  za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Kočevje za l
Javno naročilo/20. 4. 2017
JN - Tržnica / zunanja ureditev
/20. 4. 2017
Javni poziv za sofinanciranje izvajanja programa Pridobivanje in ohranjanj
Javno naročilo/12. 4. 2017
Povabilo k oddaji ponudbe - izvajanje storitve prevozov v mestnem linijskem prevozu potnikov in p
Javno naročilo/12. 4. 2017
Ureditev dostopne gozdne poti na območju podzemnega zaklonišča v Škrilju
Razpisi/12. 4. 2017
Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2017
Razpisi/5. 4. 2017
Javni poziv za oddajo gostinskega lokala v objektu Kulturni center Kočevje, TZO 62, Kočevje v naj
Razpisi/29. 3. 2017
Javni razpis - sofinanciranje humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega vars
Razpisi/28. 3. 2017
Obveščamo vas, da je LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe 20.
Javno naročilo/24. 3. 2017
JN 00269/2017-W01 - okvirni sporazum za izdelavo PD za nizke gradnje
Razpisi/23. 3. 2017
Javni natečaj Naj spominek Kočevske v letu 2017 - "Gozd in voda"
Javno naročilo/20. 3. 2017
Javni poziv - ureditev novega otroškega igrišča Gaj

Strani