Razpisi in javna naročila

Razpisi/7. 12. 2017
Poziv za imenovanje nadomestnega člana - predstavnika Občine Kočevje v Svet območne izpostave JSK
Razpisi/6. 12. 2017
Javni razpis za oddajo gozdarske koče "Pugled" v najem.
Razpisi/6. 12. 2017
Javni poziv za predloge kandidatov za imenovanje nadomestnega člana v svet Javnega zavoda za...
Razpisi/23. 11. 2017
Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine za potrebe reševanja stanovanjskih potreb socialno...
Razpisi/21. 11. 2017
Javni razpis za oddajo parkirišč v Ulici heroja Marinclja v najem. Razpis je odprt do 5. 12. 2017.
Razpisi/6. 11. 2017
OI JSKD Kočevje in Občina Kočevje razpisujeta natečaj FIX-NIX. 
Razpisi/6. 11. 2017
Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Rok za oddajo vlog je 27. 11. 2017. 
Razpisi/24. 10. 2017
Javni razpis za zbiranje prijav - vlog romskih družin in posameznikov, ki jih bo Občina Kočevje v...
Razpisi/24. 10. 2017
Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine za potrebe reševanja stanovanjskih potreb socialno...
Javno naročilo/18. 10. 2017
Povabilo k oddaji ponudbe za ureditev javne razsvetljave v Podgorski ulici. 
Javno naročilo/16. 10. 2017
Izgradnja avtobusnega postajališča z nadkrito čakalnico v naselju Željne. Rok: 20. 10. 2017 do 9:00...
Javno naročilo/9. 10. 2017
Povabilo k oddaji ponudbe: Ureditev dostopa do Željnskih jam. Rok za oddajo ponudbe je 13. 10. 2017...
Javno naročilo/4. 10. 2017
Postavitev treh lesenih opazovalnic v okolici Reškega jezera. Rok za predložitev ponudb je...
Javno naročilo/27. 9. 2017
Povabilo k oddaji ponudbe - Novoletna krasitev mesta Kočevje 2017.
Razpisi/25. 9. 2017
3. javni poziv za sofinanciranje pokroviteljstva v občini Kočevje je zaključen.
Razpisi/25. 9. 2017
Javni razpis za sofinanciranje projekta »Starejši za starejše« v občini Kočevje v letu 2017. 

Strani