Razpisi in javna naročila

Razpisi/19. 6. 2017
Javni poziv za sofinanciranje pokroviteljstva v Občini Kočevje za leto 2017. Obveščamo vas, da je...
Razpisi/14. 6. 2017
Občina Kočevje obvešča, da je Javni poziv počitniško delo za leto 2017 zaprt zaradi zapolnjenih...
Razpisi/5. 6. 2017
Javni poziv - nakup opreme društev 2017.
Razpisi/5. 6. 2017
Javni poziv Podpora posebnim skupinam 2017. Sofinanciranje investicij oz. investicijskega...
Razpisi/5. 6. 2017
Javni poziv Počitniško delo 2017
Razpisi/1. 6. 2017
Javni poziv Deklica s piščalko
Razpisi/16. 5. 2017
Poziv k podaji vlog o zainteresiranosti za sklenitev javno - zasebnega partnerstva za izvedbo...
Razpisi/12. 5. 2017
Sofinanciranje izvajanja programa "Aktivnosti za zaščito živali na področju občine Kočevje v letu...
Razpisi/12. 5. 2017
Javni poziv za sofinanciranje izvajanja programa
Razpisi/10. 5. 2017
10.5.2017 / JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJS
Razpisi/4. 5. 2017
Razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj, nagrad in plaket Občine Kočevje v letu 2017
Javno naročilo/26. 4. 2017
Ureditev dostopne gozdne poti na območju podzemnega zaklonišča v Škrilju - ponovljeno
Razpisi/21. 4. 2017
Javni razpis ter vloge  za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Kočevje za l
Javno naročilo/20. 4. 2017
JN - Tržnica / zunanja ureditev
/20. 4. 2017
Javni poziv za sofinanciranje izvajanja programa Pridobivanje in ohranjanj
Javno naročilo/12. 4. 2017
Povabilo k oddaji ponudbe - izvajanje storitve prevozov v mestnem linijskem prevozu potnikov in p

Strani