Razpisi in javna naročila

Razpisi/20. 2. 2018
Sofinanciranje programa aktivnosti za zaščito živali na področju občine Kočevje v letu 2018.
Razpisi/20. 2. 2018
Javni razpis za dodelitev namenskega neprofitnega stanovanja v najem. Rok za oddajo vlog je 2. 3....
Razpisi/19. 2. 2018
Sofinanciranje izvedbe tipskih zaščit za zapiranje in skrivanje zbirnih mest za odpadke.
Razpisi/15. 2. 2018
Nepovratna sredstva za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kočevje za leto 2018. Rok za...
Razpisi/15. 2. 2018
Javni poziv za sofinanciranje veteranskih organizacij 2018. Rok za oddajo vloge je 1. 3. 2018. 
Razpisi/14. 2. 2018
Sofinanciranje programov in projektov mladi 2018. Rok za oddajo vloge je 1. 3. 2018. 
Razpisi/13. 2. 2018
Evidenčno zbiranje ponudb za izvedbo geodetkse odmere - parcelacije igrišč.
Razpisi/12. 2. 2018
Javni poziv za sofinanciranje izvajanja programa Pridobivanje in ohranjanje blaga z geografskim...
Razpisi/5. 2. 2018
Sofinanciranje kanalizacijskih priključkov in hišnih črpališč. Rok za oddajo vloge: 19. 10. 2018
Javno naročilo/5. 2. 2018
Adaptacijska in sanacijska dela na objektu OŠ Stara Cerkev. Rok za oddajo ponudb je petek, 16. 2....
Javno naročilo/1. 2. 2018
Javno naročilo: Komunalno opremljanje industrijske cone LIK. Rok za oddajo ponudb: 7. 3. 2018.
Razpisi/31. 1. 2018
Sofinanciranje humanitarnih programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini...
Razpisi/31. 1. 2018
Dodelitev nepovratnih sredstev za nakup oz. obnovo zunanje opreme opremljene z oznako »Kočevsko«.
Razpisi/29. 1. 2018
Dobava in montaža lesenega poda na mestni ploščadi. Rok za oddajo ponudbe: 2. 2. 2018 do 10.00 ure...
Javno naročilo/12. 1. 2018
Prizidek k proizvodni hali na naslovu Trata XIV/8 Kočevje. Rok za predložitev ponudb: 6. 2. 2018 do...
Razpisi/4. 1. 2018
Sofinanciranje programov športa v občini Kočevje za leto 2018. 

Strani