Razpisi in javna naročila

Razpisi/6. 11. 2017
OI JSKD Kočevje in Občina Kočevje razpisujeta natečaj FIX-NIX. 
Razpisi/6. 11. 2017
Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Rok za oddajo vlog je 27. 11. 2017. 
Razpisi/24. 10. 2017
Javni razpis za zbiranje prijav - vlog romskih družin in posameznikov, ki jih bo Občina Kočevje v...
Razpisi/24. 10. 2017
Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine za potrebe reševanja stanovanjskih potreb socialno...
Javno naročilo/18. 10. 2017
Povabilo k oddaji ponudbe za ureditev javne razsvetljave v Podgorski ulici. 
Javno naročilo/16. 10. 2017
Izgradnja avtobusnega postajališča z nadkrito čakalnico v naselju Željne. Rok: 20. 10. 2017 do 9:00...
Javno naročilo/9. 10. 2017
Povabilo k oddaji ponudbe: Ureditev dostopa do Željnskih jam. Rok za oddajo ponudbe je 13. 10. 2017...
Javno naročilo/4. 10. 2017
Postavitev treh lesenih opazovalnic v okolici Reškega jezera. Rok za predložitev ponudb je...
Javno naročilo/27. 9. 2017
Povabilo k oddaji ponudbe - Novoletna krasitev mesta Kočevje 2017.
Razpisi/25. 9. 2017
3. javni poziv za sofinanciranje pokroviteljstva v občini Kočevje je zaključen.
Razpisi/25. 9. 2017
Javni razpis za sofinanciranje projekta »Starejši za starejše« v občini Kočevje v letu 2017. 
Razpisi/25. 9. 2017
Občina Kočevje razpisuje oddajo neprofitnega stanovanja z naslovom Rožna ulica 48.
Razpisi/12. 9. 2017
Javni razpis za sofinanciranje kurilnih naprav. Rok za oddajo vloge je 13. 10. 2017. 
Razpisi/11. 9. 2017
Drugi javni razpis za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kočevje. Prijave do 29. 9. 2017.
Razpisi/1. 9. 2017
Javni poziv za nominacije za Priznanje Občine Kočevje Deklica s piščalko 2018.
Razpisi/11. 8. 2017
Sofinanciranje obnove fasad v starem mestnem jedu.

Strani