Razpisi in javna naročila

Javno naročilo/29. 8. 2018
Izdelava projektne dokumentacije za ureditev kolesarskih povezav v občini Kočevje. Rok za...
Javno naročilo/16. 8. 2018
Izbira izvajalca za izdelavo DGD in PZI za PIK Kočevje. Rok za predložitev ponudb: 31. 8. 2018 do 9...
Javno naročilo/14. 8. 2018
Prenova otroškega igrišča v Podgorski ulici v Kočevju. Rok za predložitev ponudb: 27. 8. 2018 do 10...
Javno naročilo/27. 7. 2018
Javno naročilo Urejanje prehodov za pešce na Ljubljanski cesti in Trgu zbora odposlancev v Kočevju.
Javno naročilo/27. 7. 2018
Javno naročilo Ureditev sistema izposoje koles in parkirišč za kolesa v Kočevju
Razpisi/16. 7. 2018
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje socialno varstvene storitve pomoč na domu v Občini...
Razpisi/13. 7. 2018
Povabilo k oddaji ponudb za adaptacijska dela na nekdanji OŠ Mozelj. Rok: 25. 7. 2018 do 9.00.  
Javno naročilo/6. 7. 2018
Izbira izvajalca za izdelavo DGD in PZI za PIK Kočevje. Rok za predložitev ponudb: 18. 7. 2018 do 9...
Javno naročilo/2. 7. 2018
Ureditev prostorov v ZD Kočevje za izvajanje preventivnih programov. Rok: do 30. 7. 2018 do 11:00.
Razpisi/22. 6. 2018
Javni razpis za pomoč pri kritju stroškov storitve E-oskrbe za starejše občane nad 69 let. Prijave...
Razpisi/22. 6. 2018
Javni razpis za dodelitev dveh namenskih (neprofitnih) stanovanj v najem.
/12. 6. 2018
Ponovni Javni poziv za vložitev predlogov za imenovanje predsednika posebne občinske volilne...
/12. 6. 2018
Ponovno Javni poziv za vložitev predlogov za imenovanje predsednika občinske volilne komisije.
/8. 6. 2018
Javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za ukrepe spodbujanju razvoja kmetijstva in podeže
Razpisi/4. 6. 2018
Počitniško delo v javnih zavodih - delovna mesta so na voljo le še v ZD Kočevje in Domu starješih...
Razpisi/25. 5. 2018
Rok za zbiranje pobud za podelitev priznanj, nagrad in plaket je podaljšan do 30. 8. 2018 do 12.00.

Strani