Zamenjava stavbnega pohištva na objektu OŠ Ob Rinži - JN0063663/2017-B01