Urejanje in izdajanje občinskega časopisa KOČEVSKA.

Rok za predložitev ponudb: 25. 10. 2018 do 9.00

Št. javnega naročila na portalu: JN007187/2018-W01