Povabilo k oddaji ponudbe: Ureditev dostopa do Željnskih jam.

Rok za oddajo ponudbe je 13. 10. 2017, do 10.00 ure.