Šolski prevozi osnovnošolskih otrok na območju občine Kočevje za šolsko obdobje od 2018/2019 do 2021/2022. Rok: 22. 6. 2018 do 11:00.

JN 003200/2018-B01