Javni razpis za sofinanciranje obnove fasad z energetsko sanacijo individualnih stanovanjskih in več stanovanjskih objektov v mestnem jedu mesta Kočevje za leto 2017.