Javni razpis za sofinanciranje kanalizacijskih priključkov in hišnih črpališč. 

Rok za oddajo vloge: 19. 10. 2018