Objavljeno je javno naročilo male vrednosti za Knjižnico Kočevje. Sanacija posedanja dveh prizidkov - zahodnega in vzhodnega požarnega stopnišča.

Rok za oddajo 8. 10. 2018 do 9. ure.

JN št. JN006731/2018-W01

Razpisna dokumentacija
Popis del
Obrazci