Razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj, nagrad in plaket Občine Kočevje v letu 2017

Razpis.pdf