Razpis za zbiranje pobud za podelitev priznanj, nagrad in plaket Občine Kočevje v letu 2018.

Rok za prijavo je podaljšan do 30. 8. 2018 do 12. ure.