Občina Kočevje objavlja razpis za izbiro izvajalca za vzdrževanje javne razsvetljave. Rok za oddajo ponudb je 10. 1. 2019 do 9.00 ure.