Poziv za imenovanje nadomestnega člana - predstavnika Občine Kočevje v Svet območne izpostave JSKD Kočevje