Izbira zasebnega partnerja za izvedbo projekta: Projektiranje, izgradnja, vzdrževanje in upravljanje Vrtca Kočevje, JN003054/2018-B01.
Rok za oddajo: 11. 6. 2018 do 9.00.