Okvirni sporazum za izdelavo projektne dokumentacije za nizke gradnje. Rok za predložitev ponudb: 18. 3. do 9.00.

V razpisni dokumentaciji je bil narejen popravek pod poglavjem "Finančna zavarovanja", Zavarovanje projektantske odgovornosti (stran 20) in pod "Vsebina ponudbene dokumentacije", pod točko 11. Zavarovanje projektantske odgovornosti (stran 23).