Zunanja ureditev področja med tržnico Kočevje in Hostlom bearlog. 

Rok za predložitev ponudb: 5. 4. 2018 do 10. ure.