Povabilo k oddaji ponudbe za rekonstrukcijo in novogradnjo infrastrukture javne razsvetljave na območju parkirišča na Trgu zbora odposlancev v Kočevju (za Namo). Na omenjenem območju je predvidenih 12 novih svetilk. Izvedba gradbenih in elektroinštalacijskih del.

Rok za predložitev ponudb: 6. 4. 2018 do 9.00.