Povabilo k oddaji ponudbe za obnovo treh avtobusnih čakalnic – nadstrešnic v naseljih Smuka, Borovec pri Kočevski Reki in Dolnje Ložine. 

Rok za oddajo ponudb je 26. 4. 2018 do 10.00.