Zainteresirane ponudnike vabimo, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo za predmet javnega naročila: Postavitev treh lesenih opazovalnic narave v okolici Reškega jezera pri Kočevski Reki. 

Rok za predložitev ponudb je podaljšan do 16. 10. 2017.