Postavitev opazovalnic v okolici Kočevsko reškega jezera