Občina Kočevje razpisuje nepovratna sredstva za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kočevje za leto 2019. Rok za oddajo vlog: do 1. 4. 2019.

Narejen je bil popravek v 6. točki Prijavnega obrazca za Ukrep 2 - Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja. 
Obrazložitev: Pri navedbi izobrazbe je manjkala izobrazba 3. stopnje, ki smo jo dodali pod točko a).