1. javni poziv za sofinanciranje pokroviteljstva župana v občini Kočevje za leto 2019. 
Obveščamo vas, da je javni poziv za pokroviteljstvo župana zaprt. Drugi poziv bo objavljen predvidoma septembra 2019.