Objavljen je 2. javni poziv Pokroviteljstvo župana. Poziv je odprt do 8. 5. 2018, do 10.00 ure.

Vloga mora biti predložena na naslov ¨Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje¨ v zaprti ovojnici z naslovom pošiljatelja in s pripisom ¨2. Javni poziv – Pokroviteljstvo župana 2018 - Ne odpiraj¨.
Za vse dodatne informacije v zvezi s pokroviteljstvom dobite pri ge. Darji Anunni Delač, kontakt: 01 8938 240.