Okvirni sporazum za izvajanje geodetskih storitev za potrebe občine Kočevje. 
Rok predložitve ponudbe: do 22. 3. 2019 do 9. ure.