Občina Kočevje razpisuje nepovratna sredstva za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kočevje za leto 2018. 
Razpisana so sredstva v skupni višini 130.000,00 EUR. Rok za oddajo vlog: do 31. 3. 2018