Javni razpis za dodelitev v najem neprofitnega stanovanja na Bregu 81.