Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih oz. ureditev prostorov v ZD Kočevje za izvajanje preventivnih programov.

Rok za predložitev ponudb: do 30. 7. 2018 do 11:00.

Zaporedna številka JN: 411-2/2017-633