Predmet javnega naročila: Komunalno opremljanje industrijske cone Lik.

Rok za oddajo ponudb: 7. 3. 2018.