Javni razpis "Kali danes za prihodnost" - ureditev kala v Predgradu.

Rok za oddajo ponudb: 13. 3. 2019

Projekt se sofinancirata Evropski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje in RS.