Delna prenova mestne ploščadi. Rok za oddajo ponudbe se podaljša do petka, 11. maja do 9.00. 

Odpiranje prispelih ponudbo bo v petek, 11. maja ob 12.00. 
Rok za izvedbo del ostaja nespremenjen, in sicer 10.7.2018 

Terenski ogled potencialnih izvajalcev bo 25. 4. 2018, ob 13.00 na ploščadi. 

Številka: JN0016/2018