Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine za potrebe reševanja stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.

Rok za oddajo ponudbe je do 11. 12. 2017 do 10.00, za čas oddaje se šteje čas prispetja pošiljke v vložišče Občine Kočevje.

Javno odpiranje ponudb bo dne 11. 12. 2017 ob 12.00 uri v sejni sobi Občine Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje.