Javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnine za potrebe reševanja stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.

Rok za oddajo ponudbe je 9. 11. 2017 do 12.00, za čas oddaje se šteje čas prispetja pošiljke v vložišče Občine Kočevje. 

Javno odpiranje ponudb, predvideno za dne 9. 11. 2017 ob 13. uri, bo zaradi nepredvidenega dogodka izvedeno v ponedeljek, 13. 11. 2017 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Kočevje. Hvala za razumevanje!