Občina Kočevje razpisuje javno naročilo za izdelavo elaborata izvedljivosti in agromelioracijskega načrta za vzpostavitev nadomestnih kmetijskih zemljišč.

Rok za predložitev ponudb je 15. 10. 2018 do 15.00 ure.

Več o javnem naročilu v prilogi.