Občina Kočevje objavlja javno naročilo Ureditev sistema izposoje koles in parkirišč za kolesa v Kočevju. Javno naročilo je dostopno na povezavi: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=268377
Več o javnem naročilu v priloženi razpisni dokumetaciji.

Zaradi vprašanj preko portala JN spreminjamo popis, in sicer tako, da bodo postaje imele več razpoložljivih mest za vračilo manjšega števila koles. In sicer, v popisih za vsako posamezno postajo izposoje se spremeni točka IV., 1. točka: iz prvotnega števila kosov 6 na novo število kosov 7. Popravi se tudi točka IV., 3. točka; iz prvotnega števila kosov 5 na novo število 4. Spremeni se tudi IV., 2. točka, in sicer se briše ''Terminal mora omogočati vračilo koles, tudi če so vsa priklopna mesta polna.''