Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Kočevje za leto 2019.
Rok: do vključno 6. 3. 2019.