Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje kurilne naprave za ogrevanje eno in več stanovanjskih stavb oziroma posameznih stanovanj na območju Kočevske Reke. Rok za oddajo vloge je do vključno 13. 10. 2017.