Občina Kočevje objavlja javni razpis za zbiranje prijav - vlog romskih družin in posameznikov, ki jih bo v letu 2017 neposredno sofinancirala iz občinskega proračuna. 

Rok za prijavo prične teči z dnem 24. 10. 2017 in se zaključi 8. 11. 2017. 

Javni razpis za pomoč Romom 2017
VLOGA - javni razpis za pomoč Romom 2017