Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.
Rok za oddajo vlog je 27. 11. 2017.