Občina Kočevje ponovno objavlja javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za nakup oziroma obnovo zunanje opreme opremljene z oznako »Kočevsko«.

Rok za oddajo vlog: 3. 4. 2018, do 10. ure.