Javni razpis za sofinanciranje programov za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kočevje za leto 2019. 

Vlagatelji morajo vloge oddati na predpisanem obrazcu razpisne dokumentacije na naslov Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, v roku od 8. 3. 2019 do 18. 3. 2019 do 10.00 ure, ne glede na vrsto dostave.