Javni razpis za dodelitev dveh namenskih (neprofitnih) stanovanj v najem.

Vlogo s priloženimi listinami morajo prosilci oddati do vključno 27. 6. 2018.