Občina Kočevje objavlja javni razpis za zbiranje prijav - vlog romskih družin in posameznikov, ki jih bo v letu 2018 neposredno sofinancirala iz občinskega proračuna.

Rok za prijavo prične teči z dnem 16. 4. 2018 in se zaključi 26. 4. 2018.