Javni razpis za dodelitev namenskega (neprofitnega) stanovanja v najem Trata XIV/23 v Kočevju.